پيمان‌نامه اخلاقي مديريت دانشگاه صنعتي اصفهان

در پي برگزاري نخستین جلسه شوراي دانشگاه با هيأت رئيسه جديد، منشور اخلاقي مديريت جديد دانشگاه صنعتی اصفهان منتشر شد. متن این پیمان نامه بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحيم

دانشگاه امروز، شاخص‏حيات فرداي كشور است. در جام جم آن، مي‏توان به تماشاي آينده‏ي نسل آتي پرداخت و پيشگويانه بر بام تاريخ ايستاد و با قوت و اطمينان، از فردا و فرداها خبر داد.     (مقام معظم رهبري)

ما به عنوان هيئت رئيسه جديد دانشگاه صنعتي اصفهان، برآمده از اقبال معنادار مردم بزرگوار ايران به رويكرد اعتدال و تدبير، تعهد اخلاقي خود به موارد زير را ابراز داشته، مراعات آنها را سرلوحه اقدامات خود قرار مي‌دهيم:

 1. خود را پايبند به اصول مترقي و مباني ارزشمند جمهوري اسلامي ايران (برآمده از خون شهيدان و مجاهدت ها و تلاش هاي مردم) دانسته، تمام توان خويش را در راه اعتلاي دانشگاه و تحقق اهداف نظام علم و فناوري بر اساس اسناد بالادستي بکار خواهيم بست.
 2. انديشه مان را در مدار اعتدال، تصميماتمان را بر مبناي تدبير و رفتارمان را در چارچوب قانون تنظيم كرده، از خودسري و شتابزدگي پرهيز مي‌كنيم.
 3. حركت سنجيده، قانونمند، آشكار، اميدآفرين و غيرمحافظه‌كارانه در جهت پيشرفت دانشگاه، رفع نواقص موجود و هدايت دانشگاه به مسير اصلي را وظيفه اصلي خود تلقي مي‌كنيم.
 4. توجه به ارزش ها و ارتقاء معرفت ديني و اخلاقي دانشگاهيان را در کنار ارتقاء شاخص هاي علمي ضروري دانسته، آن را در برنامه ريزي ها مورد توجه قرار خواهيم داد.
 5. به قرار داشتن قوه خلاقه و تفكر در قاعده سازماني دانشگاه معتقد بوده و به لوازم عملي آن، به ويژه مشاركت اعضاي هيأت علمي، كاركنان و دانشجويان در تصميم‌سازي ها، و نيز حسب مورد در تصميم گيري ها (بر اساس فرآيندها و چارچوب هايي معين) كاملاً پايبند مي‌باشيم.
 6. اعتدال را در پرتو واگذاري امور به صاحبان با صلاحيت آن امكان‌پذير دانسته، در تمام تصميمات و اقدامات، جويا و پذيراي نقد و نظر ديگران بوده و براي ديدگاه مخالف و انتقادي، ارزش بايسته قائل هستيم.
 7. كرامت انساني همگان را در ذيل شاخصه‌هايي چون شفافيت، صداقت، رعايت بدون تبعيض حقوق و پاسخگويي جامع و احترام‌آميز پاس مي‌داريم.
 8. بهره‌گيري از تجربيات و صاحبان تجربه همه دوران دانشگاه را به شرط هماهنگي كامل و مشهود با انتظارات و مطالبات فضاي جديد کشور مجاز و مفيد مي‌دانيم.
 9. در حفظ هماهنگي و احساس مسئوليت جمعي در پيشبرد امور دانشگاه، ضمن بذل بيشترين اهتمام در انجام وظايف تخصصي حوزه مسئوليت مستقيم خود، كمترين ترديد نخواهيم داشت.
 10.  پرهيز از تمركز گرايي و اجتناب از كوشش‌هاي آشكار و نهان براي دور زدن يا كم اثر كردن نقش شوراها را نصب‌العين خود قرار مي‌دهيم.
 11. ايجاد و ارتقاء فضاي نشاط و اميد را از طريق تمهيد و ترغيب فعاليت‌هاي صنفي، فرهنگي و سياسي اصيل، آزاد و قانونمند دانشگاهيان ميسر دانسته و مشاركت دانشجويان را در برنامه‌ريزي و اجراي امور رفاهي، ورزشي، هنري و ... ضروري مي‌دانيم.
 12. تعامل محترمانه، عادلانه و مشفقانه با كليه شاغلين دانشگاه اعم از اعضاي هيئت علمي و کارکنان را واجب دانسته و با هيچ عذر و مستمسك از ايفاي كامل حقوق مادي و معنوي و تأمين امنيت شغلي آنها، در بالاترين حد ممكن، كوتاهي نخواهيم كرد.

اللهم وفقنا لما تحب و ترضي واجعل عواقب امورنا خيرا

 

تحت نظارت وف بومی