اعضای هیئت امنا

اعضای هیئت امنا
جناب آقاي دکتر منصور غلامي وزير علوم، تحقيقات و فناوري و رئیس هیات امنا
جناب آقاي دكتر عبدالرضا باقري قائم مقام وزیر و رئيس مركز هيات‌هاي امنا و هيات‌هاي مميزه
جناب آقاي دكتر مجتبي صديقي معاون وزير و رئيس سازمان امور دانشجويان و رئيس كميسيون دائمي هيات امنا
جناب آقای دکتر سيدمهدي ابطحي رئیس دانشگاه صنعتی اصفهان و دبیر هیأت امنا
جناب آقاي دكتر مهدي مجاهدي رئيس دانشكده فني و مهندسي گلپايگان
جناب آقاي دکتر هادي اکبرزاده استاد دانشکده فيزيک دانشگاه صنعتي اصفهان
جناب آقاي دكتر محسن مهرعليزاده عضو هيأت امناء دانشگاه صنعتي اصفهان
جناب آقاي دکتر بهرام سبحاني عضو هيأت امناء دانشگاه صنعتي اصفهان
جناب آقاي دكتر سيدمرتضي سقائيان‌نژاد شهردار قم
جناب آقاي دکتر محمدرضا عارف عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام
جناب آقاي دكتر حميدرضا فولادگر عضو هيأت امناء دانشگاه صنعتي اصفهان
دكتر نعمت الله اكبري رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان اصفهان
اعضای کمیسیون دائمی
جناب آقاي دكتر مجتبي صديقي معاون وزير و رئيس سازمان امور دانشجويان و رئيس كميسيون دائمي هيات امنا
جناب آقای دکتر سیدمهدي ابطحي رئیس دانشگاه صنعتی اصفهان و دبیر هيات هیأت امنا
جناب آقاي دكتر مهدي مجاهدي رئيس دانشكده فني و مهندسي گلپايگان
جناب آقاي دكتر شهاب كسكه معاون محترم مركز هيأت‌هاي امناء و هيأت‌هاي مميزه و نماينده مركز در كميسيون دائمي
جناب آقاي دکتر هادي اکبرزاده استاد دانشکده فيزيک دانشگاه صنعتي اصفهان
جناب آقاي دكتر نعمت الله اكبري رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان
جناب آقای دکتر پيمان صالحي معاون تجاری سازی و نوآوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهور
جناب آقای دکتر قاسم مصلحي استاد دانشکده مهندسی صنایع و برنامه ریزی سیستم ها
جناب آقاي دكتر بهروز ارباب شيراني معاون پژوهش و فناوری دانشگاه
سركار خانم دكتر ناهيد تاج الدين عضو كميسيون هيأت امناي دانشگاه صنعتي اصفهان

تحت نظارت وف بومی