اعضای هیئت امنا

اعضای هیئت امنا
جناب آقاي دکتر محمد فرهادي وزير علوم، تحقيقات و فناوري و رئیس هیات امنا
جناب آقاي دكتر سعيد سمنانيان مشاور وزیر و رئيس مركز هيات‌هاي امنا و هيات‌هاي مميزه
جناب آقاي دكتر مجتبي صديقي معاون وزير و رئيس سازمان امور دانشجويان و رئيس كميسيون دائمي هيات امنا
جناب آقای دکتر سیدمحمود مدرس هاشمی رئیس دانشگاه صنعتی اصفهان و دبیر هیأت امنا
جناب آقاي دكتر حسن پهلواني رئيس دانشكده فني و مهندسي گلپايگان
جناب آقاي دكتر حميدرضا كريم زاده رئيس مركز آموزش عالي شهرضا
جناب آقاي دکتر هادي اکبرزاده استاد دانشکده فيزيک دانشگاه صنعتي اصفهان
جناب آقاي دكتر رسول زرگرپور استاندار اصفهان
جناب آقاي دکتر بهرام سبحاني مديرعامل شرکت فولاد مبارکه اصفهان
جناب آقاي دكتر سيدمرتضي سقائيان‌نژاد شهردار اصفهان
جناب آقاي دکتر محمدرضا عارف عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام
جناب آقاي مهندس حميدرضا فولادگر نماينده مجلس شوراي اسلامي
. نماينده معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور در هيأت امنا
اعضای کمیسیون دائمی
جناب آقاي دكتر مجتبي صديقي معاون وزير و رئيس سازمان امور دانشجويان و رئيس كميسيون دائمي هيات امنا
جناب آقای دکتر سیدمحمود مدرس هاشمی رئیس دانشگاه صنعتی اصفهان و دبیر هيات هیأت امنا
جناب آقاي دكتر حسن پهلواني رئيس دانشكده فني و مهندسي گلپايگان
جناب آقاي دكتر حميدرضا كريم زاده رئيس مركز آموزش عالي شهرضا
جناب آقاي مهندس سعيد رضايي معاون محترم مركز هيأت‌هاي امناء و هيأت‌هاي مميزه و نماينده مركز در كميسيون دائمي
جناب آقاي دکتر هادي اکبرزاده استاد دانشکده فيزيک دانشگاه صنعتي اصفهان
جناب آقای دکتر سيدمرتضي سقائيان نژاد شهردار اصفهان
جناب آقای دکتر محمود شيخ زين الدين معاون تجاری سازی و نوآوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهور
جناب آقای دکتر قاسم مصلحي استاد دانشکده مهندسی صنایع و برنامه ریزی سیستم ها
. نماينده معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور در هيأت امنا

تحت نظارت وف ایرانی