رفتن به محتوای اصلی
x

آشنایی با رئیس دانشگاه

دکتر سیدعلی محمد میرمحمدی میبدی


استاد تمام دانشكده مهندسي كشاورزي
رئيس دانشگاه صنعتی اصفهان


سوابق اجرایی

  • رياست دانشگاه يزد طي سالهاي 1385 تا 1392
  •     معاونت امور دفاعی دانشگاه صنعتي اصفهان در زمان دفاع مقدس
  •     ریاست بسیج اساتید دانشگاه صنعتی اصفهان
  •     مدیریت گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه صنعتی اصفهان
  •     عضویت در هیئت ممیزه دانشگاه صنعتی اصفهان

تحت نظارت وف ایرانی