رفتن به محتوای اصلی
x

بسم الله الرحمن الرحيم

دانشگاه امروز، شاخص‏ حيات فرداي كشور است. در جام جم آن، مي‏توان به تماشاي آينده‏ ي نسل آتي پرداخت و پيشگويانه بر بام تاريخ ايستاد و با قوت و اطمينان، از فردا و فرداها خبر داد. (مقام معظم رهبري)

ما به عنوان هيئت رئيسه جديد دانشگاه صنعتي اصفهان، برآمده از اقبال معنادار مردم بزرگوار ايران به رويكرد اعتدال و تدبير، تعهد اخلاقي خود به موارد زير را ابراز داشته، مراعات آنها را سرلوحه اقدامات خود قرار مي‌دهيم:

 1. خود را پايبند به اصول مترقي و مباني ارزشمند جمهوري اسلامي ايران (برآمده از خون شهيدان و مجاهدت ها و تلاش هاي مردم) دانسته، تمام توان خويش را در راه اعتلاي دانشگاه و تحقق اهداف نظام علم و فناوري بر اساس اسناد بالادستي بکار خواهيم بست.
 2. انديشه مان را در مدار اعتدال، تصميماتمان را بر مبناي تدبير و رفتارمان را در چارچوب قانون تنظيم كرده، از خودسري و شتابزدگي پرهيز مي‌كنيم.
 3. حركت سنجيده، قانونمند، آشكار، اميدآفرين و غيرمحافظه‌كارانه در جهت پيشرفت دانشگاه، رفع نواقص موجود و هدايت دانشگاه به مسير اصلي را وظيفه اصلي خود تلقي مي‌كنيم.
 4. توجه به ارزش ها و ارتقاء معرفت ديني و اخلاقي دانشگاهيان را در کنار ارتقاء شاخص هاي علمي ضروري دانسته، آن را در برنامه ريزي ها مورد توجه قرار خواهيم داد.
 5. به قرار داشتن قوه خلاقه و تفكر در قاعده سازماني دانشگاه معتقد بوده و به لوازم عملي آن، به ويژه مشاركت اعضاي هيأت علمي، كاركنان و دانشجويان در تصميم‌سازي ها، و نيز حسب مورد در تصميم گيري ها (بر اساس فرآيندها و چارچوب هايي معين) كاملاً پايبند مي‌باشيم.
 6. اعتدال را در پرتو واگذاري امور به صاحبان با صلاحيت آن امكان‌پذير دانسته، در تمام تصميمات و اقدامات، جويا و پذيراي نقد و نظر ديگران بوده و براي ديدگاه مخالف و انتقادي، ارزش بايسته قائل هستيم.
 7. كرامت انساني همگان را در ذيل شاخصه‌هايي چون شفافيت، صداقت، رعايت بدون تبعيض حقوق و پاسخگويي جامع و احترام‌آميز پاس مي‌داريم.
 8. بهره‌گيري از تجربيات و صاحبان تجربه همه دوران دانشگاه را به شرط هماهنگي كامل و مشهود با انتظارات و مطالبات فضاي جديد کشور مجاز و مفيد مي‌دانيم.
 9. در حفظ هماهنگي و احساس مسئوليت جمعي در پيشبرد امور دانشگاه، ضمن بذل بيشترين اهتمام در انجام وظايف تخصصي حوزه مسئوليت مستقيم خود، كمترين ترديد نخواهيم داشت.
 10.  پرهيز از تمركز گرايي و اجتناب از كوشش‌هاي آشكار و نهان براي دور زدن يا كم اثر كردن نقش شوراها را نصب‌العين خود قرار مي‌دهيم.
 11. ايجاد و ارتقاء فضاي نشاط و اميد را از طريق تمهيد و ترغيب فعاليت‌هاي صنفي، فرهنگي و سياسي اصيل، آزاد و قانونمند دانشگاهيان ميسر دانسته و مشاركت دانشجويان را در برنامه ‌ريزي و اجراي امور رفاهي، ورزشي، هنري و ... ضروري مي‌دانيم.
 12. تعامل محترمانه، عادلانه و مشفقانه با كليه شاغلين دانشگاه اعم از اعضاي هيئت علمي و کارکنان را واجب دانسته و با هيچ عذر و مستمسك از ايفاي كامل حقوق مادي و معنوي و تأمين امنيت شغلي آنها، در بالاترين حد ممكن، كوتاهي نخواهيم كرد.

اللهم وفقنا لما تحب و ترضي واجعل عواقب امورنا خيرا

تحت نظارت وف ایرانی